Территория распространения

СНГ

Европа

Азия

Америка, Австралия и Океания